Tw贸j koszyk

0,00 z艂

produkt贸w: 0

Regulamin Sklepu Internetowego 芦hematph.bazarek.pl禄

I. Postanowienia og贸lne

    1. Niniejszy Regulamin okre艣la og贸lne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz spos贸b 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 i sprzeda偶y prowadzonej za po艣rednictwem Sklepu Internetowego 芦hematph.bazarek.pl禄 Nazwa_firmy 芦Przedsi臋biorstwo Handlowe HEMAT 禄 z siedzib膮 Ul. Rzgowska 33, 93-008 艁贸d藕
  1. Kontakt z Us艂ugodawc膮 odbywa si臋 poprzez:

a. Tel. 426849585

b. E-mail: hematph@wp.pl

  1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dost臋pny w witrynie internetowej 芦www.hematph.bazarek.pl禄, w spos贸b umo偶liwiaj膮cy U偶ytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego tre艣ci poprzez wydrukowanie lub zapisanie na no艣niku w ka偶dej chwili.

II. Definicje

U偶yte w Regulaminie poj臋cia oznaczaj膮:

1. Dni robocze s膮 to dni od poniedzia艂ku do pi膮tku z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2. Klient 鈥 osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie b臋d膮c膮 osob膮 prawn膮, kt贸rej przepisy szczeg贸lne przyznaj膮 zdolno艣膰 prawn膮, kt贸ra dokonuje Zam贸wienia w ramach Sklepu;

3. Kodeks Cywilny 鈥 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Konto 鈥 przydzielona danemu Klientowi cz臋艣膰 Sklepu Internetowego, za pomoc膮 kt贸rego Klient mo偶e dokonywa膰 okre艣lonych dzia艂a艅 w ramach Sklepu Internetowego;

5. Regulamin 鈥 niniejszy dokument;

6. Rejestracja 鈥 jednorazowa czynno艣膰, polegaj膮ca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udost臋pnionego przez Sprzedawc臋 na stronie Sklepu internetowego;

7. Sklep Internetowy (Sklep) 鈥 strony internetowe, za聽po艣rednictwem kt贸rych Klient mo偶e w szczeg贸lno艣ci sk艂ada膰 Zam贸wienia;

8. Sprzedawca Przedsi臋biorstwo Handlowe HEMAT Henryka Matuszkiewicz 93-008 艁贸d藕. Ul.Rzgowska 33 NIP: 729-011-21-06, REGON: 004300176

NrNr. ksi臋gi GIODO: Sprzedaj膮cy zg艂osi艂 zbi贸r o nazwie "Klienci sklepu internetowego " www.hematph.bazarek.pl" do GIODO. wniosek nr.3499/2015 oczekuje na nadanie ksi臋dze numeru.

9. Towar 鈥 produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, kt贸rych opis jest dost臋pny przy ka偶dym z prezentowanych produkt贸w;

10. Umowa sprzeda偶y 鈥 umowa sprzeda偶y Towar贸w w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem;

11. Us艂ugi us艂ugi 艣wiadczone przez Sprzedawc臋 na rzecz Klient贸w drog膮 elektroniczn膮 w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

12. Ustawa o prawach konsumenta 鈥 ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

13. Ustawa o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 鈥 ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

14. Zam贸wienie 鈥 o艣wiadczenie woli Klienta, zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy sprzeda偶y, okre艣laj膮ce w szczeg贸lno艣ci rodzaj i liczb臋 Towaru.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest mo偶liwe pod warunkiem spe艂nienia przez system teleinformatyczny, z kt贸rego korzysta Klient nast臋puj膮cych minimalnych wymaga艅 technicznych:

a. komputer z dost臋pem do Internetu,

b. dost臋p do poczty elektronicznej,

c. przegl膮darka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,

d. w艂膮czenie w przegl膮darce internetowej Cookies oraz Javascript.

  1. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza ka偶d膮 czynno艣膰 Klienta, kt贸ra prowadzi do zapoznania si臋 przez niego z tre艣ciami zawartymi w Sklepie.
  2. Klient zobowi膮zany jest w szczeg贸lno艣ci do:

3.1. niedostarczania i nieprzekazywania tre艣ci zabronionych przez przepisy prawa, np. tre艣ci propaguj膮cych przemoc, znies艂awiaj膮cych lub naruszaj膮cych dobra osobiste i inne prawa os贸b trzecich,

3.2. korzystania ze Sklepu internetowego w spos贸b nie zak艂贸caj膮cy jego funkcjonowania, w szczeg贸lno艣ci poprzez u偶ycie okre艣lonego oprogramowania lub urz膮dze艅,

3.3. niepodejmowania dzia艂a艅 takich jak: rozsy艂anie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezam贸wionej informacji handlowej (spam),

3.4. korzystania ze Sklepu internetowego w spos贸b nieuci膮偶liwy dla innych klient贸w oraz dla聽Sprzedawcy,

3.5. korzystania z wszelkich tre艣ci zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie w艂asnego u偶ytku osobistego,

3.6. korzystania ze Sklepu internetowego w spos贸b zgodny z przepisami obowi膮zuj膮cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a tak偶e z og贸lnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Us艂ugi

1. Sprzedawca umo偶liwia za po艣rednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezp艂atnych Us艂ug polegaj膮cych na:

a. przegl膮daniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,

b. prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,

c. udost臋pnianiu interaktywnego formularza umo偶liwiaj膮cego Klientom z艂o偶enie Zam贸wienia w Sklepie,

d. 艣wiadczeniu us艂ugi Newsletter,

e. udost臋pnianiu interaktywnego formularza umo偶liwiaj膮cego Klientom kontakt ze Sprzedawc膮

f. zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie

2. Wskazane w pkt. 1 Us艂ugi 艣wiadczone s膮 przez Sprzedawc臋 24 godziny na dob臋, 7 dni w tygodniu.

3. Umowa:

a. o 艣wiadczenie us艂ugi polegaj膮cej na przegl膮daniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 zamkni臋cia przez Klienta strony internetowej Sklepu,

b. o 艣wiadczenie us艂ugi polegaj膮cej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 przes艂ania przez Klienta 偶膮dania usuni臋cia Konta lub skorzystania z przycisku 鈥濽su艅 Konto鈥,

c. o 艣wiadczenie us艂ugi polegaj膮cej na udost臋pnianiu interaktywnego formularza umo偶liwiaj膮cego Klientom z艂o偶enie Zam贸wienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 z艂o偶enia Zam贸wienia,

d. o 艣wiadczenie us艂ugi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 przes艂ania przez Klienta 偶膮dania usuni臋cia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania si臋 za pomoc膮 linku znajduj膮cego si臋 w tre艣ci wiadomo艣ci wys艂anej w ramach us艂ugi Newsletter,

e. o 艣wiadczenie us艂ugi polegaj膮cej na udost臋pnianiu interaktywnego formularza umo偶liwiaj膮cego Klientom kontakt ze Sprzedawc膮 jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawc臋,

f. o 艣wiadczenie us艂ugi polegaj膮cej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 dodania opinii.

4. Us艂uga prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dost臋pna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja nast臋puje poprzez wype艂nienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udost臋pnianego na jednej ze stron Sklepu.

5. Warunkiem Rejestracji jest wyra偶enie zgody na tre艣膰 Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowi膮zkowe.

4. Klient ma mo偶liwo艣膰 otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomo艣ci przesy艂anych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (us艂uga Newsletter). W tym celu nale偶y poda膰 prawid艂owy adres poczty elektronicznej lub aktywowa膰 odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zam贸wienia. Klient w ka偶dym czasie mo偶e odwo艂a膰 zgod臋 na przesy艂anie informacji handlowych. Newsletter jest przesy艂any przez Sprzedawc臋 wy艂膮cznie do Klienta, kt贸ry dokona艂 subskrypcji.

5. Klient ma mo偶liwo艣膰 zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnosz膮cych si臋 m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodaj膮c wypowiedzi o艣wiadcza, 偶e posiada wszelkie prawa do tych tre艣ci, a w szczeg贸lno艣ci autorskie prawa maj膮tkowe, prawa pokrewne oraz prawa w艂asno艣ci przemys艂owej.

6. W celu zamieszczenia, wypowiedzi Klient mo偶e zosta膰 poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail.

7. Wypowiedzi powinny by膰 zredagowane w spos贸b przejrzysty i zrozumia艂y, nadto nie mog膮 zawiera膰 tre艣ci bezprawnych.

8. Wypowiedzi nie mog膮 narusza膰 obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa w tym praw podmiot贸w trzecich 鈥 w szczeg贸lno艣ci nie mog膮 mie膰 charakteru znies艂awiaj膮cego, narusza膰 d贸br osobistych lub stanowi膰 czynu nieuczciwej konkurencji.

9. Klient zamieszcza wypowiedzi w serwisie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi s膮 rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu.

10. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyra偶a zgod臋 na nieodp艂atne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawc臋, a tak偶e dokonywanie opracowa艅 utwor贸w w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

11. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowie艅 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usuni臋cia narusze艅 z wyznaczeniem stosownego terminu mo偶e rozwi膮za膰 umow臋 o 艣wiadczenie Us艂ug z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzeda偶y

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczeg贸lno艣ci ich opisy, parametry techniczne i u偶ytkowe oraz ceny, stanowi膮 zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art.聽71 Kodeksu Cywilnego.

2. Warunkiem z艂o偶enia Zam贸wienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Za po艣rednictwem formularza Zam贸wienia, Zam贸wienia mog膮 by膰 sk艂adane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zam贸wienia sk艂adane przez telefon lub poczt臋 elektroniczn膮 mog膮 by膰 sk艂adane w Dni Robocze w godzinach 10-18, soboty 10-14

4. Z艂o偶enie Zam贸wienia mo偶e nast膮pi膰 poprzez:

a. wype艂nienie elektronicznego formularza Zam贸wienia, obejmuj膮cego dane Klienta potrzebne do realizacji Zam贸wienia, a w szczeg贸lno艣ci: imi臋 i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,

b. wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomoc膮 Konta Klienta),

5. W celu zawarcia Umowy sprzeda偶y za po艣rednictwem Sklepu internetowego i udost臋pnionego w nim formularza Zam贸wienia nale偶y, dokona膰 wyboru towar贸w, podejmuj膮c kolejne czynno艣ci techniczne w oparciu o wy艣wietlane Klientowi komunikaty oraz informacje dost臋pne na stronie.

6. Wyb贸r zamawianych Towar贸w przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

7. Po podaniu przez Klienta korzystaj膮cego ze Sklepu internetowego wszystkich niezb臋dnych danych, wy艣wietlone zostanie w spos贸b jasny i widoczny podsumowanie z艂o偶onego Zam贸wienia. Podsumowanie z艂o偶onego Zam贸wienia b臋dzie zawiera膰 informacje dotycz膮ce:

a. opisu przedmiotu zam贸wienia,

b. jednostkowej oraz 艂膮cznej ceny zamawianych produkt贸w lub us艂ug wraz z podatkami, w tym koszt贸w dostawy oraz dodatkowych koszt贸w (je艣li wyst臋puj膮),

c. sposobu kontaktu ze Sprzedawc膮,

d. wybranej metody i terminu p艂atno艣ci,

e. wybranego sposobu dostawy,

f. czasu dostawy,

g. danych kontaktowych Klienta

h. danych do faktury

11. W celu wys艂ania Zam贸wienia konieczne jest dokonanie akceptacji tre艣ci Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania si臋 z 鈥濸ouczeniem o odst膮pieniu od umowy鈥, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowi膮zkowe oraz naci艣ni臋cie przycisku 鈥瀂am贸wienie z obowi膮zkiem zap艂aty鈥.

12. Wys艂anie przez Klienta Zam贸wienia stanowi z艂o偶enie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzeda偶y Towar贸w b臋d膮cych przedmiotem Zam贸wienia.

13. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia, Klient otrzymuje wiadomo艣膰 e-mail potwierdzaj膮c膮 wp艂yni臋cia Zam贸wienia (wraz z indywidualnym nr Zam贸wienia), zawieraj膮c膮 ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych element贸w Zam贸wienia.

14. Nast臋pnie Sprzedawca przesy艂a na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie z艂o偶enia przez Klienta Zam贸wienia, kt贸re stanowi o艣wiadczenie Sprzedawcy o przyj臋ciu oferty, o kt贸rej mowa w pkt. 12 powy偶ej.

15. Utrwalenie, zabezpieczenie, udost臋pnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowie艅 Umowy sprzeda偶y Towar贸w, nast臋puje poprzez przes艂anie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez do艂膮czenie do przesy艂ki zawieraj膮cej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zam贸wienia oraz faktury VAT, lub paragonu fiskalnego.

16. Umowa sprzeda偶y zawierana jest w j臋zyku polskim, o tre艣ci zgodnej z Regulaminem.


VI. Dostawa

1. Dostawa Towar贸w jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa si臋 na adres wskazany przez Klienta w trakcie sk艂adania Zam贸wienia

2. Klient mo偶e wybra膰 nast臋puj膮ce formy dostawy zam贸wionych Towar贸w:

a. Kurier DPD

b. Poczta Polska

3. Dodatkowo koszty dostawy zostan膮 wskazane w czasie sk艂adania Zam贸wienia.

4. Dostawa jest realizowana niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 3 dni od zawarcia umowy.

5. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczeg贸lno艣ci art. 556 oraz 5561 -5561 kc.

Ku 聽Kupuj膮cy zobowi膮zany jest przy odbiorze zam贸wionego towaru do sprawdzenia, czy nie zosta艂o uszkodzone w czasie transportu opakowanie (wgniecenia, zerwane ta艣my lub plomby). W przypadku stwierdzenia uszkodze艅 nale偶y natychmiast sporz膮dzi膰 protok贸艂 szkody. Na protokole winna znajdowa膰 si臋 data zgodna z dat膮 dor臋czenia.


VII. Ceny i metody p艂atno艣ci

1. Ceny Towar贸w podawane s膮 w z艂otych polskich i zawieraj膮 wszystkie sk艂adniki, w tym podatek VAT, c艂a oraz wszelkie inne sk艂adniki.

2. Klient mo偶e wybra膰 nast臋puj膮ce metody p艂atno艣ci:

a. Got贸wk膮 (odbi贸r osobisty)

b. Przelewem na konto PKO BP: 70 1440 1231 0000 0000 0184 5349

VIII. Uprawnienie do odst膮pienia od umowy

1. Klient b臋d膮cy konsumentem w rozumieniu art.聽22[1] Kodeksu Cywilnego mo偶e od niej odst膮pi膰 bez podania przyczyny poprzez z艂o偶enie stosownego o艣wiadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem.

2. Klient mo偶e sformu艂owa膰 o艣wiadczenie samodzielnie b膮d藕 skorzysta膰 ze wzoru o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy, kt贸ry stanowi Za艂膮cznik nr 1 do Regulaminu.

3. Termin 14-dniowy liczy si臋 od dnia, w kt贸rym nast膮pi艂o dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o 艣wiadczenie Us艂ug od dnia jej zawarcia.

4. Sprzedawca z chwil膮 otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy przez konsumenta prze艣le na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy.

5. Prawo do odst膮pienia od umowy przez konsumenta jest wy艂膮czone w przypadku:

5.1. 艣wiadczenia us艂ug, je偶eli Sprzedawca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 utraci prawo odst膮pienia od umowy;

5.2. umowy, w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy;

5.3. umowy, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮cy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

5.4. umowy, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest Towar ulegaj膮cy szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;

5.5. umowy, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest Towar dostarczany w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rego po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;

5.6. umowy, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 Produkty, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;

5.7. umowy, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 napoje alkoholowe, kt贸rych cena zosta艂a uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzeda偶y, a kt贸rych dostarczenie mo偶e nast膮pi膰 dopiero po up艂ywie 30 dni i kt贸rych warto艣膰 zale偶y od waha艅 na rynku, nad kt贸rymi Sprzedawca nie ma kontroli;

5.8. umowy, w kt贸rej konsument wyra藕nie 偶膮da艂, aby Sprzedawca do niego przyjecha艂 w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je偶eli Sprzedawca 艣wiadczy dodatkowo inne us艂ugi ni偶 te, kt贸rych wykonania konsument 偶膮da艂, lub dostarcza Towary inne ni偶 cz臋艣ci zamienne niezb臋dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst膮pienia od umowy przys艂uguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us艂ug lub Towar贸w;

5.9. umowy, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋;

5.10. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

5.11. 艣wiadczenie us艂ug w zakresie zakwaterowania, innych ni偶 do cel贸w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod贸w, gastronomii, us艂ug zwi膮zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je偶eli w umowie oznaczono dzie艅 lub okres 艣wiadczenia us艂ugi;

5.12. dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy.

6. W przypadku odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰, umowa jest uwa偶ana za niezawart膮. To, co strony 艣wiadczy艂y, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba 偶e zmiana by艂a konieczna w granicach zwyk艂ego zarz膮du, a w szczeg贸lno艣ci stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nast膮pi膰 niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni. Zakupiony Towar nale偶y zwr贸ci膰 na adres Sprzedawcy.

7. Sprzedawca niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia konsumenta o odst膮pieniu od umowy zwr贸ci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 konsument, chyba, 偶e konsument wyrazi zgod臋 na inny spos贸b zwrotu, przy czym spos贸b ten nie b臋dzie si臋 wi膮za艂 dla konsumenta z 偶adnym kosztem.

8. Je偶eli konsument wybra艂 spos贸b dostarczenia Towaru inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sprzedawc臋, Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w.

9. Klient ponosi tylko bezpo艣redni koszt zwrotu Towaru, chyba 偶e Sprzedawca zgodzi艂 si臋 je ponie艣膰.

10.KUPUJ膭CY odsy艂a przesy艂k臋 na sw贸j koszt. SPRZEDAWCA nie odbiera przesy艂ek nades艂anych 鈥瀦a pobraniem鈥.

IX. Reklamacje dotycz膮ce Towar贸w

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym r贸wnie偶 Klienta b臋d膮cego konsumentem w rozumieniu art.聽22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytu艂u r臋kojmi za wady na zasadach okre艣lonych w art. 556 鈥 576 Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje, wynikaj膮ce z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, nale偶y kierowa膰 na adres聽P.H.HEMAT Ul. Rzgowska 33聽93-008 艁贸d藕

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przes艂a膰 lub dostarczy膰 reklamowany Towar, do艂膮czaj膮c do niego dow贸d zakupu. Towar nale偶y dostarczy膰 lub przes艂a膰 na adres wskazany w pkt. 2 powy偶ej. Towar powinien by膰 nale偶ycie zabezpieczony przed uszkodzeniem w transporcie.

4. Sprzedawca聽zobowi膮zuje si臋 do rozpatrzenia ka偶dej reklamacji w terminie do聽14聽dni.

5. W przypadku brak贸w w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupe艂nienia w niezb臋dnym zakresie niezw艂ocznie, nie p贸藕niej jednak ni偶 w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesy艂ki.

6. Sprzedawca聽nie jest producentem Towar贸w. Producent ponosi odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Je艣li dokument gwarancyjny przewiduje tak膮 mo偶liwo艣膰, Klient mo偶e zg艂asza膰 swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpo艣rednio w autoryzowanym serwisie, kt贸rego adres znajduje si臋 w karcie gwarancyjnej.


IX. Reklamacje w zakresie 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮

1. Klient mo偶e zg艂asza膰 Sprzedawcy reklamacje w zwi膮zku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Us艂ug. Reklamacje mo偶na zg艂asza膰 pisemnie na adres:聽P.H.HEMAT Ul. Rzgowska 33, 93-008 艁贸d藕, na adres poczty elektronicznej:hematph@wp.pl, lub przy u偶yciu formularza kontaktowego.

2. W reklamacji Klient powinien poda膰 swoje imi臋 i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistnia艂ego problemu.

7. Sprzedawca聽zobowi膮zuje si臋 do rozpatrzenia ka偶dej reklamacji w terminie do聽14聽dni, a gdyby to nie by艂o mo偶liwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku brak贸w w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupe艂nienia w niezb臋dnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. Pozas膮dowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszcze艅

Klient b臋d膮cy konsumentem posiada m.in. nast臋puj膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅:

a. Klient uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego dzia艂aj膮cego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z zawartej Umowy Sprzeda偶y.

b. Klient uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy Klientem, a Sprzedawc膮.

c. Klient mo偶e uzyska膰 bezp艂atn膮 pomoc w sprawie rozstrzygni臋cia sporu mi臋dzy Klientem, a Sprzedawc膮, korzystaj膮c tak偶e z bezp艂atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w (m.in. Federacja Konsument贸w, Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich). Porady udzielane s膮 pod przez Federacj臋 Konsument贸w pod bezp艂atnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.


X. Postanowienia ko艅cowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych spor贸w powsta艂ych pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem, kt贸ry jest konsumentem w rozumieniu art.聽22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane s膮dom w艂a艣ciwym zgodnie z postanowieniami w艂a艣ciwych przepis贸w Kodeksu post臋powania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych spor贸w powsta艂ych pomi臋dzy聽Sprzedawc膮聽a Klientem, kt贸ry nie jest konsumentem w rozumieniu art.聽22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋聽Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.

4. Tre艣膰 niniejszego Regulaminu mo偶e ulec zmianie. O wszelkich zmianach ka偶dy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie g艂贸wnej Sklepu zawieraj膮cej zestawienie zmian i termin ich wej艣cia w 偶ycie. Klienci posiadaj膮cy Konto Klienta zostan膮 dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wej艣cia w 偶ycie zmian nie b臋dzie kr贸tszy ni偶 14 dni od dnia ich og艂oszenia. W聽razie, gdy Klient posiadaj膮cy Konto Klienta, nie akceptuje nowej tre艣ci Regulaminu obowi膮zany jest zawiadomi膰 o聽tym fakcie Sprzedawc臋 w聽ci膮gu 14 dni od daty poinformowania o聽zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwi膮zaniem umowy.